Maksklubben møtes på onsdager!

www.nlmstjordal.no/barn